Katedra Transportu Kolejowego

Realizowane projekty UE

Konferencje i szkolenia

Polecane

Oferta dla przemysłu

Badania naukowe

Dla Pracownika

20171024 SM42 500  Jest nam szczególnie miło móc zaprosić naszych studentów na wyjazd do zakładu Cargo S.A. Dzięki uprzejmości Zakładu w Jaworznie Szczakowej nasi studenci będą mogli nabyć wiedzę i doświadczenia praktyczne w zakresie budowy i utrzymania pojazdów szynowych w zakresie przeglądów i napraw od P1 do P5. Jednymi z najbardziej obleganych co roku przez studentów stanowisk jest opornik wodny oraz symulatory kolejowe, które opracowane zostały w Cargo S.A.

W pierwszej kolejności pojadą studenci grupy T44-IRK w dniu 24 października 2017r.
Kolejne grupy tj.: TK11, TK21, TK22 i T34-IRK sukcesywnie w listopadzie.


Proszę starostów grup o przygotowanie dokumentacji wyjazdowej wg wytycznych Dziekanatu.
Formalności, które należy wypełnić przed wyjazdem to:

  1. deklaracji posiadania polisy NNW;
  2. uzupełnienie i podpisanie umowy zgodnej z załącznikiem do Zarządzenia nr 21/14/15 - LINK;
  3. złożenie ww. dokumentów wraz z listą studentów u pracownika prowadzącego dany przedmiotu;
  4. prośba do Dziekana Wydziału i Kierownika Katedry o zgodę na wyjazd (pracownik Katedry - dąłącza się ww. dokumenty).